ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Jumbo World

Α . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

H εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» (στο εξής «Jumbo»), η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, διοργανώνει το Διαγωνισμό με την ονομασία « Jumbo World » (εφεξής «Διαγωνισμός»), ο οποίος διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας www.jumboworld.gr (εφεξής web site).

Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2014. Ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 13η Νοεμβρίου 2014, στις 23:59μμ.

Β . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Συμπληρώστε σωστά τα απαιτούμενα στοιχεία στις φόρμες συμμετοχής οι οποίες διατίθενται στo διαδικτυακό τόπο http://www.jumboworld.gr ή συνδεθείτε μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού στο facebook.

Σκοπός του παίχτη είναι να ανακαλύπτει κάθε μέρα (για 21 διαφορετικές ημέρες) μέσω της εφαρμογής Google map(street view) όσο περισσότερες κρυμμένες Jumboσακούλες και να τις συλλέγει στον προσωπικό του λογαριασμό. Για να μπορέσει να υλοποιήσει τον στόχο μπορει να χρησιμοποιήσει την κρυμμένη σχετική βοήθεια μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα του www.e-jumbo.gr

Όσο περισσότερες jumbo σακούλες μαζέψει ο παίχτης, τόσες περισσότερες συμμετοχές (credits) θα έχει για την τελική κλήρωση του μεγάλου δώρου.

2. Επιπλέον, κάθε ημέρα (για 21 ημέρες) κατόπιν κλήρωσης η οποία θα λαμβάνει χώρα στο Μαρούσι, Γρανικού 7, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,  θα ανακοινώνεται ένας τυχερός νικητής ο οποίος θα κερδίζει μια δωροεπιταγή αξίας 200 ευρώ για online αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr. Ο νικητής της ημέρας θα ενημερώνεται μέ μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής και αφού αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας που θα του ζητηθούν θα του αποστέλλεται λογαριασμός (account) στο e-shop όπου θα έχει πιστωθεί η δωροεπιταγή ύψους 200 Ευρώ. Το εν λόγω ποσό θα μπορεί να καταναλωθεί μέχρι την 31.12.2014.

Οι δωροεπιταγές (σύνολο 21) δεν εξαργυρώνονται στα καταστήματα Jumbo παρά μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Στο τέλος του παιχνιδιού και συγκεκριμένα στις 14/11 θα γίνει η κλήρωση στο Μαρούσι, Γρανικού 7, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, για το μεγάλο δώρο που είναι 1 τριήμερο ταξίδι για 4 άτομα σε μια από τις 5 πόλεις (προορισμούς της Aegean) Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη, Βαρκελώνη, Βερολίνο.

Το ταξίδι περιλαμβάνει τα εισιτήρια, τη διαμονή καθώς και € 1.000 σε μορφή προπληρωμένης κάρτας για shopping!


Γ . ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων θα πρέπει να επισκεφθεί το διαδικτυακό www.jumboworld.gr. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πάσης φύσεως φυσικά πρόσωπα πλην των εργαζομένων στις εταιρείες «POLLEN Α.Ε.» «Jumbo» και στις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.


Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται πλήν αν έχουν ενημερωθεί οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών και συναινούν στη συμμετοχή του ανηλίκου τέκνου τους στο Διαγωνισμό. Συγκεκριμένα,ήδη δια του παρόντος ορίζεται ότι σε περίπτωση που ανήλικος επιθυμεί να λάβει χώρα στον παρόντα διαγωνισμό η συμπλήρωση της εν λόγω φόρμας θα πρέπει να λάβει χώρα από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού ή από τρίτο πρόσωπο το οποίο έχει ήδη λάβει τη ρητή έγγραφη συναίνεσή τους ως προς αυτό

Σε κάθε περίπτωση, με την υποβολή φόρμας συμμετοχής για λογαριασμό ανηλίκου τέκνου, οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού, ήδη δια του παρόντος δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι

-συναινούν στην εκούσια συμμετοχή του, στο Διαγωνισμό με τον τίτλο "Jumboworld" ο οποίος διοργανώνεται από την Εταιρεία. Ρητά δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των παρόντων Όρων Συμμετοχής του ανήλικου τέκνου, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και τους προσυπογράφουν κατόπιν προσεκτικής μελέτης.

- η υπογραφή της παρούσας γίνεται με την ελεύθερη βούλησή τους και με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και δεν έχουν οποιαδήποτε αξίωση για καταβολή από την Εταιρεία οποιασδήποτε μορφής οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος έναντι μόνης της συμμετοχής του ανήλικου τέκνου στο Διαγωνισμό.

Για τη έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη λογαριασμού του συμμετέχοντα είτε στο Facebook, είτε η δημιουργία νέου λογαριασμού με την εμπρόθεσμη, ορθή και πλήρης συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας συμμετοχής η οποία διατίθεται στο δικτυακό τόπο www.jumboworld.gr και η ανεπιφύλακτη και πλήρης αποδοχή των όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος ή η οικονομική επιβάρυνση του συμμετέχοντα.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν.

Ο νικητής του μεγάλου δώρου θα ειδοποιηθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση που θα έχει υποδείξει κατά την εγγραφή του.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να συμμετάσχει μόνον μία (1) φορά στο Διαγωνισμό με την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία συμπλήρωσε. Τα Jumbo διατηρούν το δικαίωμα αποκλεισμού από το διαγωνισμό συμμετεχόντων οι οποίοι πραγματοποιούν κακόβουλη χρήση του Διαγωνισμού.

Τα Jumbo δεν ευθύνονται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα δηλωθούν/συμπληρωθούν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, επιπροσθέτως δε, δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών.

Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εμφανιστεί (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας που θα έχει δηλώσει) για την παραλαβή του δώρου του εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί  αποσβένεται το δικαίωμα του, δεν δύναται να ζητήσει αντικατάσταση αυτού ή μετρητά, το δε δώρο θα διατεθεί από τα Jumbo κατά τη διακριτική τους ευχέρεια.

Τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης, συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Στους νικητές από Ελλάδα τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που θα δηλώσουν. Σε περίπτωση που ο νικητής της ημέρας θα είναι από Κύπρο, θα μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα από το κατάστημα jumbo που θα επιλέξει στην Κύπρο

Προσωπικά δεδομένα.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του εν λόγω Διαγωνισμού, τα Jumbo συλλέγουν από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) ονοματεπώνυμο, β) email, βάσει της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας του διαγωνισμού. Το email δύναται να χρησιμοποιηθεί από το Jumbo για προωθητικούς σκοπούς κατόπιν ρητής συναίνεσης του συμμετέχοντα. Τα Jumbo διαφυλάσσουν τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα διαβιβάζουν σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στα Jumbo ( Κύπρου 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής) και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων εκ μέρους του συμμετέχοντα. Τα Jumbo δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το παρόν.